Ontwerp binnen een budget

Uw droom vormgeven (ontwerp binnen budget)

U wilt gaan (ver-)bouwen. Dan zetten we eerst precies op een rijtje wat u wilt: bijvoorbeeld hoeveel vierkante meter u wilt uitbreiden, hoeveel kamers daarin moeten komen, waar en welk soort ramen er kunnen komen, welke materialen er nodig zijn en meer van dat soort vragen. Al die zaken worden omschreven in een document genaamd "programma van eisen". Ook moet duidelijk zijn wat het beschikbare budget is. Aan de hand daarvan kan vervolgens een ontwerp gemaakt worden.

Als het om een praktische verbouwing gaat, kan DRIOS het ontwerp zelf maken. Indien u een vrijer en creatiever ontwerp wilt, schakelen we een architect in. DRIOS werkt met diverse architecten en kan u daarin adviseren. Natuurlijk kunt u ook zelf een architect kiezen. Het gebeurt ook regelmatig andersom: dat architecten aan DRIOS vragen hun ontwerp verder uit te werken en de uitvoering te begeleiden.

De kosten hiervan zijn natuurlijk van veel zaken afhankelijk. Maar vooraf worden daar duidelijk met u afspraken over gemaakt.