Woningcorporaties

Om te onderzoeken of de voorgenomen sloop van 486 woningen in Leiden echt noodzakelijk was, heeft DRIOS als onafhankelijk projectleider een werkgroep geleid om technische onderzoeken te laten uitvoeren naar de staat van woningen. In de werkgroep hadden bewoners en de twee betrokken woningcorporaties zitting. De uitslagen van de onderzoeken werden aan alle wijkbewoners voorgelegd. Om de bewoners ook écht te kunnen laten meedenken met de plannen, heeft DRIOS colleges georganiseerd op het gebied van bouwfysica en stedenbouw.

Na een uitgebreide enquête onder de wijkbewoners is er bij de gemeente een visie voor de wijk neergelegd.

In Vlaardingen is als complexmanager met een bewonerscommissie overleg gevoerd over de concrete bouwkundige invulling van een visie voor een flatgebouw van 14 lagen. Dit direct naar aanleiding van de noodzakelijke vervanging van de standleiding van de woningen.